Prof. dr. Richard Oude Voshaar – Diagnose Depressie wat ligt daaronder

De deelnemer kent de differentiaaldiagnose van onderliggende oorzaken van zich met dezelfde symptomen presenterende affectieve stoornissen (waaronder persoonlijkheidsstoornissen zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornissen, verworven stoornissen in de cognitieve functies zoals beginnende dementiële beelden en niet-verworven stoornissen in de cognitieve functies zoals lichte verstandelijke beperking)

De deelnemer weet wanneer nadere diagnostiek bij affectieve stoornissen nodig is en kan passende diagnostische instrumenten inzetten om onderliggende oorzaken helder te krijgen

De deelnemer kan afhankelijk van de onderliggende etiologie gedifferentieerde, passende en bewezen effectieve interventies inzetten