Dr. Pieter Troost

De deelnemer kent de definitie en klinische verschijningsvorm van lichte verstandelijke beperking gedurende de levensloop, kan de DSM-5 classificatie van LVB afzetten tegen de DSM-IV-classificatie, en kent het verschil tussen de diagnose LVB en een laag IQ

De deelnemer kent de diagnostische instrumenten die voor de diagnose en classificatie van (de ernst van) VB gebruikt worden

De deelnemer kan een beargumenteerde keuze maken ten aanzien van genetisch en somatische diagnostiek naar onderliggende oorzaken voor de LVB

De deelnemer kan algemene behandelprincipes en bewezen effectieve interventies inzetten bij mensen met een LVB, waaronder CGT, farmacotherapie en systemische behandeling

Terug naar:E-learning Rumke Cursus