Cursussen

  • E-learning Rumke Cursus

    1 Lessen

    De deelnemer kan passende en bewezen effectieve klinische diagnostiek, waaronder het gestructureerd diagnostisch interview, dimensionale en categorale vragenlijsten en klinische observaties, inzetten om onderscheid te maken tussen normaal en abnormaal, tussen stoornis en afwezigheid van stoornis De deelnemer kan passende en bewezen effectieve therapeutische interventies inzetten op basis van de diagnostiek of passend afzien van klinische interventies De deelnemer kent de rol van betekenisverlening (begrijpen) in de psychiatrie De deelnemer kent de kracht en de beperkingen van het classificatiesysteem DSM-5, en kan wisselen tussen verschillende diagnostische perspectieven