Algemene voorwaarden

De website verzamelt geen cookies.

De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding middels het SSL en https protocol.

De sprekers, lunch, horeca, congresgelegenheid, audiovisuele ondersteuning en congresorganisatie worden geheel bekostigd uit inschrijfgelden. De Rümke cursus wordt niet gesponsord door de farmaceutische industrie of derden. Dreamland Design organiseert en verwerkt de betalingen van de Rümke Cursus (rekeningnummer NL09 ABNA 0499 6099 56; KvK nummer 60574070).

Bij annulering wordt de helft van de inschrijfkosten gerestitueerd tot 1 maand voor congresdatum, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

De door gebruikers opgegeven email adressen en andere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte mailing voor de Rümke cursus.

Bij keuze voor automatische afschrijving geeft de gebruiker de Rümke cursus toestemming voor eenmalige afschrijving van 325 euro. Wanneer voor korting geopteerd wordt middels opgeven van 3 email adressen van potentieel geïnteresseerde collegae, wordt eenmalig 295 euro afgeschreven na nagaan van de email adressen. Bij duidelijk invalide mailadressen geeft de gebruiker toestemming voor eenmalige afschrijving van het niet-gereduceerde tarief. AIOS-sen en studenten betalen het gereduceerde tarief van 195. Bij zeer grote belangstelling is het mogelijk dat bezoekers die het student/AIOS tarief betaald hebben plaats moeten nemen op de balustrade. Voor AIOS-sen en studenten is er geen accreditatie, maar wel een bewijs van deelneming (op verzoek).

Accreditatie bij de NVvP, GGzPt en NIP is alleen mogelijk wanneer de congresbezoeker aanwezig is op de congresdag en zijn/haar handtekening achterlaat bij binnenkomst of verlaten van het congres.

Terug naar de homepage >>