De Rümke Cursus 2019: Tussen waanzin en waarheid

Noorse psychiater Terje Torrissen spreekt over zijn rapportage van Anders Breivik, over terrorisme en toerekeningsvatbaarheid

Inschrijven

Over de Rümke cursusDe Rümke cursus is een jaarlijkse nascholingscyclus voor behandelaars die op een vernieuwende wijze praktisch toepasbare kennis naar de klinische praktijk wil brengen. Sprekers op de Rümke cursus zijn behandelaars die op vooruitstrevende wijze invulling geven aan hun klinische praktijk, die theorie gebruiken om praktische beslismomenten richting te geven, en die hun bevlogenheid willen delen met het publiek.

In de Rümke cursus staan praktische toepasbaarheid, klinische beelden, behandelprincipes en professionaliteit centraal.

Op 21 maart  2019 komt de Noorse psychiater Terje Torrissen naar Nederland om te spreken over het leven, de aanslag en zijn psychiatrische beoordeling van Anders Breivik. Met de zaal bespreekt Torrissen de verhouding tussen racidalisering, terrorisme en psychiatrische ziekte. Torrissen kan vrijuit spreken omdat de beoordeling tijdens de rechtszaak openbaar is gemaakt.

De dagvoorzitter (prof. dr. Rutger Jan van der Gaag) en paneldiscussieleden maken veel ruimte voor interactie met het publiek en met Terje Torrisen.

AchtergrondIn de zomer van 2011 verkleedde Anders Breivik zich als politieagent, schoot op het eiland Utoya 77 jongeren dood en liet een regeringsgebouw van 3 miljard euro ontploffen met een zelfgemaakte bom. Na zijn daad belde hij de politie, identificeerde  zichzelf als “commandant van het Noorweegse anti-communistische verzet” en stuurde een manifest vol neologismen rond.

Bij psychiatrische evaluatie werden vlakke emoties gezien, beoordeelde het forensisch team hem als waanachtig in het denken en pathetisch zelfbetrokken: passend bij schizofrenie met paranoïde grootsheidswanen. De conclusie leidde tot een stortvloed aan kritiek, zowel van de pers als van vakgenoten.

De Noorse psychiater Terje Torrissen (en zijn collega Agnar Aspaas) werden gevraagd de tweede en definitieve psychiatrische beoordeling te doen. Torrissen leverde een indrukwekkende prestatie: hij las meer dan 10.000 documenten, bekeek 230 uur verhoor en onderzocht Breivik gedurende 37 uur. Zijn conclusie: Breivik was weliswaar koelbloedig en anti-sociaal, maar wist wat hij deed. Hij was niet psychotisch en was toerekeningsvatbaar.

Terje Torrissen is een veelgevraagd internationaal spreker, die diverse internationale publicaties op zijn naam heeft staan over Breivik. Hij spreekt graag en bevlogen over zijn beoordeling van Breivik, over de toeloop naar de terroristische daad, over de  interpretatie van gedrag en taal in de levensloop, en over terrorisme en toerekeningsvatbaarheid.

Locatie en datumDe Rümke cursus vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 van 9.15 tot 17.15 uur.

Congrescentrum Antropia is centraal in Nederland gelegen pal naast station Driebergen Zeist en de A12. Het bijzondere gebouw ligt op een prachtig landgoed.

Adres: Congrescentrum Antropia , Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

De Rümke cursus is bedoeld voor psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen. Door de aandacht voor stoornissen in de levensloop ook voor kinder- en jeugdpsychiaters/psychologen en ouderenpsychiaters/psychologen geschikt.

Het thema van de Rümke cursus 2019 maakt het ook van interesse voor juristen, jongerenwerkers en anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij radicalisering.

Accreditatie (6 punten) bij NVvP, FGzPt en NIP.

Congrescommissie: dr. Wouter Groen en prof. dr. Rutger Jan van de Gaag

Dagvoorzitter: prof. dr. Rutger Jan van de Gaag

De sprekers over de Rümke cursus

 • "Voorbeelden van onderliggende etiologie voor depressie zijn: autisme, zwakbegaafdheid, een beginnende neurocognitieve stoornis is gemist, of persoonlijkheidsproblematiek. Ik zal proberen te laten zien hoe je daarachter kunt komen en wat je juist wel en niet moet doen.”
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar
 • “Ik wil een aantal klinische vignetten presenteren. Steeds van 60 jarigen aan het eind van hun werkzame leven die depressief worden. Na de de diagnose depressie is nog veel meer diagnostiek nodig dan men vaak denkt."
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar
 • "De boodschap die ik wil meegeven is: een depressie is niet zo moeilijk vast te stellen. Het gaat om de onderliggende etiologie, omdat die de behandeling bepaalt. Ik laat daarvan voorbeelden zien, en onderbouw met RCT's welke behandelingen bij ogenschijnlijk dezelfde depressies anders uitpakken.”
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar

Programma donderdag 21 maart 2019


Tijd

9.15-9.45

9.45-10.00

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.30

12.30-13.15

13.15-14.00

14.00-14.30

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.15

16.15-17.00

17.00-17.15

 Spreker

Registratie en ontvangst

prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

 Terje Torrissen, psychiater

Terje Torrissen, psychiater

Lunch

Terje Torrissen, psychiater

Terje Torrissen, psychiater

 Pauze

Terje Torrissen, psychiater

Terje Torrissen, psychiater

 Pauze

Terje Torrissen, psychiater

prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

 Onderwerp

 –

 Dagopening

 Forensische psychiatrie in Noorwegen

Leven van Anders Breivik

 –

Terroristische aanslag 22 juli 2011

 Psychiatrische evaluatie Anders Breivik

 Fika en kafferep

Proces van radicalisatie

Multilevel-benadering

 Fika en kafferep

 Discussie

Take home messages

Aanmelden


Kosten

Professional


Reguliere inschrijving: 345 euro.

Korting? Breng de Rümke cursus bij 3 collega’s onder de aandacht en betaal 295 euro in plaats van 345.

Inschrijven op congresdag zelf: 395 euro.

AIOS/GZ-IO/GIOS/Student


AIOS, GZ-psychologen in opleiding, klinisch (neuro) psychologen in opleiding en studenten: 285 euro. Korting? Breng de Rümke cursus bij 3 collega’s onder de aandacht en betaal tot november 2017 255 euro in plaats van 285 euro.

Nu inschrijven

Online betaling (iDeal of Creditcard)

Betalen is mogelijk met iDeal, creditcard, automatische incasso of bankoverschrijving.

 

Betalen met iDeal of Creditcard

Betalen met automatische incasso

Als u liever gebruik maakt van automatische incasso, vul dan het onderstaande contactformulier in.


Betalen met bankoverschrijving

Als u liever gebruik maakt van bankoverschrijving, maak dan 325/295/285/255 euro over op NL09 ABNA 0499 6099 56 t.n.v. Dreamlands Design o.v.v. uw naam, instelling en ‘Rumke’. Vul ook het onderstaande contactformulier in.


De Rümke cursus. Een nieuwe kijk op praktisch klinische nascholing.

 • Praktisch. Klinisch relevant. Passie voor onderwijs.
 • Inspirerende onderwerpen. Engagerende sprekers.
 • Klinische beelden. Behandelprincipes. Professionaliteit.
 • Voor en door clinici.

Wie was Rümke?

Henricus Cornelus (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie.

Wie was Rümke (uitgebreid)

Henricus Cornelus (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie. Rümke weigerde zich door zijn brede interesse vast te leggen op een specifiek gebied en publiceerde – als eerste – verschillende Nederlandstalige boeken gericht op klinische, praktische psychiatrie.

Rümkes vader was huisarts en zijn keuze om in 1911 geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam lag daarom voor de hand. Na het behalen van zijn diploma volgde hij een opleiding tot zenuwarts in de Amsterdamse Valeriuskliniek onder leiding van prof. Leendert Bouman. Hier ontmoette hij Nelly Bakker, ook arts-assistent, met wie hij in 1921 trouwde. Zij kregen twee zonen en een dochter.

Omdat Bouman toen geen promotierecht had, promoveerde Rümke op 5 juni 1923 bij prof. Cornelis Winkler, houder van de leerstoel neurologie en psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, op het proefschrift Phaenomenologische en klinisch-psychiatrische studie over geluksgevoel. Zijn dissertatie was de eerste behoorlijke Nederlandse publicatie over het gebruik van de fenomenologische methode in de psychiatrie en hij vestigde hiermee zijn naam internationaal.

Wederom zorgde zijn mentor Leendert Bouman, die inmiddels hoogleraar in Utrecht was, voor een belangrijke stap in Rümke’s loopbaan door hem in 1933 voor te dragen als conservator van de Utrechtse psychiatrische en neurologische kliniek en bijzonder hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie. Rümke had toen reeds drie keer naast een hoogleraarspost gegrepen, omdat hij door zijn brede interesse weigerde zich toe te leggen op een specifiek vakgebied. Na het overlijden van Bouman in 1936 werd diens leerstoel gesplitst en werd Rümke gevraagd de leerstoel psychiatrie te bekleden. In de naoorlogse periode legde Rümke zich in zijn werk vooral toe op de plaatsbepaling van zijn vakgebied als gevolg van de vele ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

In 1953 was Rümke een jaar rector magnificus in Utrecht. Na zijn emeritaat is hij nog een jaar gasthoogleraar geweest aan de tegenwoordige Universiteit van Michigan te Ann Arbor (VS). Rümke stierf in 1967 te Zürich tijdens een lezingencyclus door Duitsland en Zwitserland.

Contact

Stuur een email naar info@rumkecursus.nl

Hou me op de hoogte!

Algemene voorwaarden

De website verzamelt geen cookies.

De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding middels het SSL en https protocol.

De sprekers, lunch, horeca, congresgelegenheid, audiovisuele ondersteuning en congresorganisatie worden geheel bekostigd uit inschrijfgelden. De Rümke cursus wordt niet gesponsord door de farmaceutische industrie of derden. Dreamland Design organiseert en verwerkt de betalingen van de Rümke Cursus (rekeningnummer NL09 ABNA 0499 6099 56; KvK nummer 60574070).

Bij annulering wordt de helft van de inschrijfkosten gerestitueerd tot 1 maand voor congresdatum, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

De door gebruikers opgegeven email adressen en andere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte mailing voor de Rümke cursus.

Bij keuze voor automatische afschrijving geeft de gebruiker de Rümke cursus toestemming voor eenmalige afschrijving van 325 euro. Wanneer voor korting geopteerd wordt middels opgeven van 3 email adressen van potentieel geïnteresseerde collegae, wordt eenmalig 295 euro afgeschreven na nagaan van de email adressen. Bij duidelijk invalide mailadressen geeft de gebruiker toestemming voor eenmalige afschrijving van het niet-gereduceerde tarief. AIOS-sen en studenten betalen het gereduceerde tarief van 195. Bij zeer grote belangstelling is het mogelijk dat bezoekers die het student/AIOS tarief betaald hebben plaats moeten nemen op de balustrade. Voor AIOS-sen en studenten is er geen accreditatie, maar wel een bewijs van deelneming (op verzoek).

Accreditatie bij de NVvP, GGzPt en NIP is alleen mogelijk wanneer de congresbezoeker aanwezig is op de congresdag en zijn/haar handtekening achterlaat bij binnenkomst of verlaten van het congres.

Naslaginformatie

Meer van de sprekers lezen? Ga naar Psychiatrienet of Uitgeverij de Tijdstroom