Rümke Cursus 2023

Rümke Cursus 2023

Onderhandelen – Tussen kunst en kunde

 

Profiteer nu van vroegboekkorting tot en met 21 april 2023

Ik wil me nu inschrijven

Over de Rümke CursusDe Rümke Cursus is een jaarlijkse nascholingscyclus voor behandelaars die op een vernieuwende wijze praktisch toepasbare kennis naar de klinische praktijk wil brengen.  

Dit jaar is het thema van de Rümke Cursus onderhandelenOnderhandelingen aangaan is voor iedereen van belang. Liefst met een volle gereedschapskist om de inzet van de ander te herkennen, en om zelf effectief te zijn in het gesprek.

‘Ja-tjes vangen’ is inmiddels verouderd en eenzijdig. Nee-benoemen, toestemming verkrijgen om te mogen overtuigen, gekalibreerde vragen stellen, tactische empathie: een greep uit de technieken die professionele onderhandelaars gebruiken.

Dynamisch en bevlogen 
Interviews, lezingen en workshops wisselen elkaar af en houden de dag levendig en engagerend, ook voor de mensen die het online volgen. Om de twee uur is er een pauze, lunch of koffiemoment, interactief muzikaal intermezzo, en de dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

SprekersProf. dr. Frits Boer, psychiater: “Empathie en goede communicatie zijn kernwaarden voor behandelaars en onderhandelaars. Mensen moeten niet alleen begrepen worden door hun behandelaar, maar zich ook begrepen voelen.”

Maurits Nijs, psychiater: “Als een acute suïcidale patient last heeft van cognitive entrapment, of gedachtenvernauwing, dan is het van groot belang het contact met de realiteit weer te herstellen. Vraag naar het hier een nu. Stel vragen als ‘heb je een horloge om, hoe laat is het, wat voor weer is het, wat zie je voor je?’”

Sprekers
Prof. dr. Frits Boer (psychiater, auteur) spreekt over Empathie en onderhandelen, Maurits Nijs (psychiater, acteur en auteur) over Onderhandelen in acute situaties, Gijs Tenthof (communicatietrainer, auteur) over Onderhandelen voor professionals, dr. Bram Sizoo (psychiater bij politie Den Haag) spreekt met dr. Wouter Groen (psychiater) een diplomaat en een politieonderhandelaar over Onderhandelen bij crisissituaties. 

Praktische informatieDe Rümke Cursus vindt plaats op donderdag 25 mei 2023 van 9.30 tot 17.00 uur. Van 17.00-18.00 is er een netwerkborrel. 

De Rümke Cursus is bedoeld voor psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen. De congresdag is ook van waarde voor artsen buiten de psychiatrie. 

Accreditatie (6 punten) is goedgekeurd bij de NVvP en de FGzPt. Artsen mogen buiten hun vakgebied accreditatiepunten halen. Via de KNMG geldt de (6 punten) accreditatie voor de NNvP dus voor alle artsen. 

Altijd dichtbij: volg het congres op locatie of online
Er is een professionele videoregistratie – en accreditatie – voor online deelname. De mogelijkheid online vragen te stellen zorgt voor een interactieve deelname, ook online. 

Kosten
Profiteer nu van de vroegboekkorting tot en met 21 april 2023 en schrijf je in voor de Rümke Cursus voor €399. Daarna geldt het reguliere tarief van €449.

De Rümke Cursus

  • Welke technieken zet een diplomaat in? Welke lessen kunnen behandelaars in de GGZ uit de nieuwe inzichten over onderhandelen trekken?

  • Wat heeft een psychiater in zijn onderhandelarsenaal? Hoe onderhandelt een ‘hostage negotiator’ van de politie in een crisissituatie?

Programma donderdag 25 mei 2023


Tijd

9.00-9.30

9.30-09.45

09.45-10.30

10.30-11.00

11.00-11.15

11.15-11.45

11.45-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

14.00-15.45

15.45-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

 Spreker

Registratie en ontvangst

dr. mr. Bram Sizoo

Maurits Nijs

Diplomaat

Politieonderhandelaar

Majel Lustenhouwer

prof. dr. Frits Boer

Gijs Tenthof

dr. mr. Bram Sizoo

 Onderwerp

Koffie/thee

Dagopening – Onderhandelen tips and tricks

Onderhandelen met patiënten tijdens acute situaties

Onderhandelen en machtsposities

Koffiepauze

Tactisch onderhandelen tijdens crisissituaties

Workshop muziek: technisch versus empathisch

Lunch

Empathisch onderhandelen

Interactieve workshop onderhandelen voor professionals

Middagpauze

Integratieve paneldiscussie met video

Netwerkborrel

Over de sprekers


Dr. mr. Bram Sizoo (psychiater) is consulent bij het CCE, universitair docent in Leiden, en werkt als psychiater bij de politie in Den Haag. In het verleden werkte hij als tropenarts en medisch directeur, en voer hij rond in onderzeeboten als officier van de marine. 

Dr. Wouter Groen (psychiater) werkt bij Karakter waar hij onder andere het Expertisecentrum LVB bemant en zich bezighoudt met innovatie en onderzoek. Hij doet consultatie voor diverse instellingen, en was eerder voorzitter van de Academische Werkplaats Kajak.   

Maurits Nijs (psychiater) werkt als psychiater supervisor, trainer en coach, maar is daarnaast ook auteur en acteur. Naast psychiater is hij ook psychotherapeut. Hij schreef recent het boek De essentie van leiderschap, met daarin uitgebreid aandacht voor onderhandelen, waarover hij onder andere masterclasses geeft.     

Gijs Tenthof (directeur) is eigenaar van communicatiebureau Suc7 en werkt daarnaast als trainer en auteur (zijn laatste boek is ‘Presenteren 3.0’ over interactief presenteren). Hij werkt vanuit het centrale thema ‘beïnvloeden zonder macht’ en past dit onder meer toe in de verkoop en zorg. 

Prof. dr. Frits Boer (psychiater) is emeritus-hoogleraar kinderpsychiatrie maar is daarnaast ook kunstschilder en auteur (o.a. van ‘Tussen de regels’). Hij is de geestelijk vader van een video-document over (empathische) communicatie. In het verleden interviewde hij grootheden als Mick Jagger voor zijn toenmalige werk als muziekjournalist. 

Over de Rümke Cursus 2023

  • Voor en door clinici.
  • Inspirerende onderwerpen. Engagerende sprekers.
  • Praktisch. Klinisch relevant. Passie voor onderwijs.
  • Klinische beelden. Behandelprincipes. Professionaliteit.

Wie was Rümke?

Henricus Cornelius (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie.

Wie was Rümke (uitgebreid)

Henricus Cornelius (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie. Rümke weigerde zich door zijn brede interesse vast te leggen op een specifiek gebied en publiceerde – als eerste – verschillende Nederlandstalige boeken gericht op klinische, praktische psychiatrie.

Rümkes vader was huisarts en zijn keuze om in 1911 geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam lag daarom voor de hand. Na het behalen van zijn diploma volgde hij een opleiding tot zenuwarts in de Amsterdamse Valeriuskliniek onder leiding van prof. Leendert Bouman. Hier ontmoette hij Nelly Bakker, ook arts-assistent, met wie hij in 1921 trouwde. Zij kregen twee zonen en een dochter.

Omdat Bouman toen geen promotierecht had, promoveerde Rümke op 5 juni 1923 bij prof. Cornelis Winkler, houder van de leerstoel neurologie en psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, op het proefschrift Phaenomenologische en klinisch-psychiatrische studie over geluksgevoel. Zijn dissertatie was de eerste behoorlijke Nederlandse publicatie over het gebruik van de fenomenologische methode in de psychiatrie en hij vestigde hiermee zijn naam internationaal.

Wederom zorgde zijn mentor Leendert Bouman, die inmiddels hoogleraar in Utrecht was, voor een belangrijke stap in Rümke’s loopbaan door hem in 1933 voor te dragen als conservator van de Utrechtse psychiatrische en neurologische kliniek en bijzonder hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie. Rümke had toen reeds drie keer naast een hoogleraarspost gegrepen, omdat hij door zijn brede interesse weigerde zich toe te leggen op een specifiek vakgebied. Na het overlijden van Bouman in 1936 werd diens leerstoel gesplitst en werd Rümke gevraagd de leerstoel psychiatrie te bekleden. In de naoorlogse periode legde Rümke zich in zijn werk vooral toe op de plaatsbepaling van zijn vakgebied als gevolg van de vele ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

In 1953 was Rümke een jaar rector magnificus in Utrecht. Na zijn emeritaat is hij nog een jaar gasthoogleraar geweest aan de tegenwoordige Universiteit van Michigan te Ann Arbor (VS). Rümke stierf in 1967 te Zürich tijdens een lezingencyclus door Duitsland en Zwitserland.

Contact

Stuur een email naar accreditatie@rumkecursus.nl

Algemene voorwaarden

De website verzamelt geen cookies anders dan die standaard door de Woocommerce module van WordPress gebruikt worden om de afhandeling van de betaling te faciliteren. De website verzamelt geen cookies voor statistiek, social media of andere tracking.

De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding middels het SSL en https protocol.

De sprekers, lunch, horeca, congresgelegenheid, audiovisuele ondersteuning en congresorganisatie worden geheel bekostigd uit inschrijfgelden. De Rümke cursus wordt niet gesponsord door de farmaceutische industrie of derden. Dreamland Design organiseert en verwerkt de betalingen van de Rümke Cursus (rekeningnummer NL09 ABNA 0499 6099 56; KvK nummer 60574070).

Bij annulering wordt de helft van de inschrijfkosten gerestitueerd tot 2 maanden voor congresdatum, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

De door gebruikers opgegeven email adressen en andere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte mailing voor de Rümke cursus en worden bewaard in de beveiligde omgeving van WordPress.

Accreditatie bij de NVvP en GGzPt is alleen mogelijk wanneer de congresbezoeker aanwezig is op de congresdag en zijn/haar handtekening achterlaat bij binnenkomst of verlaten van het congres, dan wel door het invullen van de evaluatie en/of toets bij online deelname aan het congres.

Naslaginformatie

Meer van de sprekers lezen? Ga naar Psychiatrienet of Uitgeverij de Tijdstroom


Privacy Statement

De Rumke Cursus, handelsnaam van Dreamlands Design, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60574070, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe De Rumke Cursus met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Rumke Cursus persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) klanten;

b. bezoekers van De Rumke Cursus;

c. alle overige personen die met De Rumke Cursus contact opnemen of van wie De Rumke Cursus persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens 

De Rumke Cursus verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

3. Doeleinden verwerking

De Rumke Cursus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van de overeenkomst en facturering;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie

 4. Rechtsgrond

De Rumke Cursus verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering facturering.

c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst 

5. Verwerkers

De Rumke Cursus kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Rumke Cursus persoonsgegevens verwerken. De Rumke Cursus sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

De Rumke Cursus deelt persoonsgegevens niet derden, tenzij het voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Rumke Cursus deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

De Rumke Cursus geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Rumke Cursus ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

De Rumke Cursus bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Rumke Cursus hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. (financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

De Rumke Cursus kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Rumke Cursus gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Rumke Cursus te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Rumke Cursus door een e-mailbericht te sturen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Rumke Cursus persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Rumke Cursus door een e-mailbericht te sturen.